نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار شاپا آدرس صندوق پستی تلفن
پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر مرتضي شيرودي روح الله عباس زاده زهره استاد حسین 5705–2345 قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر محمدباقر بابايي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم،پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های اندیشه قرآنی پژوهشگاه امام صادق --- --- --- --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور ددکتر حسن ملکي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
                   
                   
آرشیو مقالات
بومی‌سازی علوم انسانی و ضرورت بازبينی مبانی انسان‌شناسی

سید مهدی ساداتی نژاد

چکيده

در سال‌هاي اخير، بحث بومي‌سازي علوم انساني در محافل و مجامع علمي و دانشگاهي ما بسيار مورد توجه قرار گرفته‌است. اين مقاله، با تأمل در مباني انسان‌شناسي، به موضوع بومي‌سازي علوم انساني پرداخته‌است و از آنجا که بومي‌سازي علوم انساني بدون بازتعريف انسان‌شناسي و مباني آن امري ناممکن خواهد بود در اين مقاله کوشيده شده‌است که اين موضوع، به‌عنوان درآمدي بر بحث بومي‌سازي علوم انساني، مورد کنکاش قرار گيرد. از نظر نگارنده، علوم انساني موجود ـ که غالباً محتواي آن، در برخي از رشته‌ها، تقليدشده از سنت دانشگاهي غرب است ـ بر پايه‌هايي از انسان‌شناسي استوار گرديده‌است که با عنوان اومانيسم شناخته مي‌شود و با تحولات به وجود آمده در غربِ بعد از رنسانس سازگار و با ساختارهاي جامعة ديني ما ناسازگار است. بنابراين، بحث از بومي‌سازي علوم انساني در ايران، بدون بازنگري در مباني انسان‌شناسي غربي و عدول از آن امکان‌پذير نخواهد بود زيرا، بر اساس انديشة اومانيستي، انسان موجودي است که تعريف آن، از لحاظ زيستي، بيشتر با انديشة داروين و، از لحاظ سياسي ـ اجتماعي، با انديشه‌هاي هابز و، از لحاظ اقتصادي، با انديشه‌هاي ليبراليستي و مارکسيستي سازگار است. لذا، اين مقاله بحث انسان‌شناسي اسلامي را، که محور بومي‌سازي علوم انساني است، مورد تأکيد قرار داده
و ابعاد گوناگون آن را، بر اساس برداشت اسلامي، تبيين نموده‌است.

واژگان کليدي

علوم انساني، بومي‌سازي، انسان‌شناسي، اومانيسم، ليبراليسم و اسلامفایل های پیوست 
 
 1-1.pdf (556.98 KB)
(7 رای)
این مقاله مفید بود
این مقاله مفید نبود

نظر (0)
ارسال یک نظر جدید
 
 
نام کامل :
پست الکترونیک :
نظر:
تأیید کد امنیتی 
 
لطفا متنی را که در کادر زیر می بینید وارد نمایید.(در صورت ناخوانا بودن دکمه F5 را فشار دهید)

پژوهشگاه امام صادق (ع)