نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار شاپا آدرس صندوق پستی تلفن
پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر مرتضي شيرودي روح الله عباس زاده زهره استاد حسین 5705–2345 قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر محمدباقر بابايي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم،پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های اندیشه قرآنی پژوهشگاه امام صادق --- --- --- --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور ددکتر حسن ملکي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
                   
                   
آرشیو مقالات
مؤلفه های منابع سیاسی قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران در افق سند چشم انداز 1404 - علی اکبر جعفری / سیدمحمدجواد قربی (75-94)

چکیده

قدرت نرم، با این که در حوزۀ عمل، دارای دیرینۀ زیادی است، اما در دو دهه اخیر، در محیط آكادمیك مطرح شده است، شاید از این رو، در ایران، تبیین مؤلفه‌های منابع قدرت نرم و كاربست آن، جهت نیل به جایگاه اول اقتصادی و سیاسی منطقه، با ابهاماتی مواجه است، (مسئله) موضوعی كه در آثار بر جای مانده از قدرت نرم در ایران، مورد توجه جدی قرار نگرفته است، بنابراین، پرسش آن است كه منابع سیاسی قدرت نرم جامعۀ ایرانی در سند چشم انداز بیست ساله، شامل چه مؤلفه‌هایی می‌شوند؟ (سؤال) به نظر می‌رسد مؤلفه‌های منابع سیاسی قدرت نرم،بیش از ابعاد بیرونی، بر وجوه درونی استوار است (فرضیه). در نتیجه، مقاله سعی دارد به تبیین عناصر سازنده منابع سیاسی قدرت نرم ایران در افق سند چشم‌انداز بپردازد (هدف). مقاله برای تجزیه و تحلیل داده‌های سند چشم‌انداز و پاسخ به سؤال، از روش تحلیلی-توصیفی و جمع‌آوری داده‌های کتابخانه‌ای مناسب استفاده می‌كند (روش). بررسی‌ها نشان می‌دهند که مؤلفه‌های سیاسی قدرت نرم، شامل فرهنگ راهبردی پایداری، برخورداری از امنیت،سازگاری ملی، سرمایه‌های اجتماعی و نظایر آن است (یافته).

واژگان کلیدی: قدرت نرم، سند چشم‌انداز، سازگاری اجتماعی، جامعۀ امن و منابع سیاسیفایل های پیوست 
 
 siasat9-4.pdf (368.70 KB)
(8 رای)
این مقاله مفید بود
این مقاله مفید نبود

نظر (0)
ارسال یک نظر جدید
 
 
نام کامل :
پست الکترونیک :
نظر:
تأیید کد امنیتی 
 
لطفا متنی را که در کادر زیر می بینید وارد نمایید.(در صورت ناخوانا بودن دکمه F5 را فشار دهید)

پژوهشگاه امام صادق (ع)