نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار شاپا آدرس صندوق پستی تلفن
پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر مرتضي شيرودي روح الله عباس زاده زهره استاد حسین 5705–2345 قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر محمدباقر بابايي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم،پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های اندیشه قرآنی پژوهشگاه امام صادق --- --- --- --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور ددکتر حسن ملکي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
                   
                   
آرشیو مقالات
مبانی قرآنی معرفت شناسی برنامۀ درسی تربیت سیاسی- محمد صادق حمیدزاده / حسن ملکی / سعید بهشتی (49-73)

چکیده

تربیت سیاسی در جامعه دینی ایران، همواره مستلزم توجه كیفی به مبانی قرآنی بوده است؛ اما در فضای دینی معاصر، به ابعاد وابستگی برنامۀ درسی تربیت سیاسی به معرفت‌شناسی دین‌مدارانه توجه جدی نشده است (مسئله)؛ و نیز، این موضوع، در عرصۀ علمی، مورد بررسی موشكافانه قرار نگرفته است؛ از این رو و در این راستا، با پرسش"مبانی قرآنی معرفت‌شناسی برنامۀ درسی تربیت سیاسی كدام است؟ (سؤال) مواجه‌ایم. گمانه مقاله آن است كه:وجود ظرفیت و اختصاص معرفت‌شناسی قرآن‌کریم به حوزۀ تربیت سیاسی انسان، در صورت شناخت و شیوه کارآمد تحصیل آن می‌تواند به برنامه‌ریزان درسی کمک کند تا مسیر تصمیمات خود را برای تربیت سیاسی بر مبانی و شناخت حقیقی استوار نمایند(فرضیه). از این رو مقاله پیش رو، به قصد" تبیین مبانی معرفت‌شناسی برنامۀ درسی برای تربیت سیاسی"(هدف) به شیوۀ کیفی (تحلیلی و استنتاجی) مبتنی بر قرآن‌پژوهی(روش) تدوین یافت. در فرآیند پاسخ‌گویی به مسئلۀ یاد شده، با اتكا به آموزه‌های قرآنی، نتایج شامل:استخراج ابعاد مضامین، مؤلفه‌ها و شاخص‌های مبانی معرفت‌شناسی، آثار و دلالت‌های راهبردی آن برای کیفیت بخشی به تصمیمات برنامه‌ریزان و کارشناسان برای تربیت سیاسی ارایه گردید (یافته).

واژگان‌کلیدی: قرآن، ایران، مبانی، معرفت‌شناسی، برنامۀ درسی و تربیت سیاسیفایل های پیوست 
 
 siasat9-3.pdf (576.93 KB)
(0 رای)
این مقاله مفید بود
این مقاله مفید نبود

نظر (0)
ارسال یک نظر جدید
 
 
نام کامل :
پست الکترونیک :
نظر:
تأیید کد امنیتی 
 
لطفا متنی را که در کادر زیر می بینید وارد نمایید.(در صورت ناخوانا بودن دکمه F5 را فشار دهید)

پژوهشگاه امام صادق (ع)