نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار شاپا آدرس صندوق پستی تلفن
پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر مرتضي شيرودي روح الله عباس زاده زهره استاد حسین 5705–2345 قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور دکتر محمدباقر بابايي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم،پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های اندیشه قرآنی پژوهشگاه امام صادق --- --- --- --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
پژوهش های فرهنگ و تربیت اسلامی پژوهشگاه امام صادق دکتر علی عرب پور ددکتر حسن ملکي روح الله عباس زاده --- --- قم، بلوار شهيد خداکرم، پژوهشگاه امام صادق کد پستي: 13479-37181 37185-641 02531125321
                   
                   
آرشیو مقالات
استعارة صراط و سکولاريسم در انديشة سياسي سيد قطب

ابراهیم برزگر

(11-37)

چکيده

اين مقاله در پي پاسخ دادن به اين پرسش است که چگونه سيد قطب، به‌منزلة يکي از متفکران برجستة اهل سنت و از پرچم‌داران بيداري در جهان اسلام، که اثر فراوان و ماندگاري بر انديشمندان و نيز جنبش‌هاي جهان اسلام داشته‌است، بر مبناي استعارة صراط، در دو موقعيت توليد محتوا و توليد تعبير بياني، به تحليل
و نقد سکولاريسم پرداخته‌است (سؤال).

از نظر سيد قطب، جهان غرب، که اثري انکارناپذير بر ديگر مناطق دنيا دارد، و نيز جهان اسلام با بحران ناشي از سکولاريسم مواجه‌اند (فرضيه). در مقالة حاضر، اثبات اين فرضيه را از طريق تحليل محتوا و شيوة تفسيري پي گرفته (روش) و در پي نشان دادن نيروي نجات‌بخش اسلام براي رهايي از بحران سکولاريسم بوده‌ايم (هدف). اثبات نقش بي‌بديل اسلام و خيزش اسلامي در ترسيم آيندة جهان از نتايجي است که در اين مقاله بدان دست يافته‌ايم (يافته‌ها).

واژگان کليدي

سيد قطب، سکولاريسم، استعارة صراط، انديشة سياسي، اهل‌سنتفایل های پیوست 
 
 2-1.pdf (521.67 KB)
(6 رای)
این مقاله مفید بود
این مقاله مفید نبود

نظر (0)
ارسال یک نظر جدید
 
 
نام کامل :
پست الکترونیک :
نظر:
تأیید کد امنیتی 
 
لطفا متنی را که در کادر زیر می بینید وارد نمایید.(در صورت ناخوانا بودن دکمه F5 را فشار دهید)

پژوهشگاه امام صادق (ع)